Gennem mere end et år har der været nedsat et rallyskilteudvalg, bestående af to dommere fra DcH og to dommere fra DKK. Resultatet af rallyskilteudvalgets arbejde blev offentliggjort den 7. januar 2019, og er justeret på basis af de mange kommentarer, der er modtaget fra rallydommerne i DcH og DKK, herunder kommentarer til øvelsernes sværhedsgrad og placering i klasserne.

DKK har introduceret 40 nye skilte, og 8 skilte er flyttet til en anden klasse. Samlet er der 126 skilte mod i dag 86 skilte.

I valget af skilte i de enkelte klasser har sigtet være at skabe en rød tråd gennem klasserne, så der ikke er så store spring fra klasse til klasse.  I 2017 blev Ærespladsen afskaffet i Ekspertklasse og i stedet blev indført højrehandling, det har givet en meget mere glidende overgang til Championklassen. Nu har ønsket været at opnå samme glidende overgang fra Begynderklasse til Øvet klasse og fra Øvet klasse til Ekspertklasse.

Derfor indføres højrehandling fra begynderklasse og der indføres flere skilte, der skal forberede udøverne på øvelser i de kommende klasser. Endvidere introduceres nye skilte specielt i Ekspertklasse og Championklasse, som skal skabe større variation i banerne, til glæde for udøvere og dommere.

Endvidere er der strammet op på øvelsesbeskrivelserne, så der er én øvelsesbeskrivelse for hver øvelse, ikke to (en øvelsesbeskrivelse, og en beskrivelse af det primære). Det er planen senest i 2020 at supplere de enkelte øvelsesbeskrivelser med typiske fradrag. Disse to punkter gør, at DKK’s beskrivelser i højere grad bliver tilnærmet de nordiske, som er under udarbejdelse og kommer til at ligge til grund for NM den 25.-26. oktober i år i Ringsted, og derefter international rally i FCI-regi.

På trods af et rigtig godt og konstruktivt samarbejde, lykkedes det i sidste ende ikke at kunne blive enige med DcH om samtlige ændringer. Det er vi i DKK meget ærgerlige over, fordi vi synes det er i alles interesse, fra udøvere, til instruktører til dommere, at have ét enkelt regelsæt. Vi ser derfor frem til at vi fortsat kan styrke samarbejdet med DcH, og forhåbentlig komme i mål med det, i den nærmeste fremtid.

De nye rallyregler træder i kraft d. 1. august 2019, og I kan læse mere om dem her.

DKK’s Rallyudvalg