Herunder kan du se, hvilke overtrædelser af de etiske anbefalinger for avl der har været i det forløbne år:

  • Indavl: 8
  • Matadoravl: 3
  • Kejsersnit (flere end 2): 5
  • Ung tæve: 17
  • For gammel tæve: 16
  • Antal kuld (over 5): 22
  • Kuld uden mellemliggende pauser: 15
  • Benyttet bærer af sygdom i avl: 5

I alt har DKK reageret på 91 overtrædelser i 2018.

Ved samtlige overtrædelser har opdrætteren modtaget en skriftlig henvendelse fra Dansk Kennel Klub.

I 10 af de ovennævnte 91 tilfælde har sagerne desuden været af en sådan karakter, at de er forelagt for DKK´s bestyrelse til videre behandling.

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK´s etiske anbefalinger kan medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud og/eller disciplinære sanktioner i henhold til DKK´s love og stambogsføringsregler.

Du kan læse mere om DKK´s etiske anbefalinger for avl HER

Mellem Dansk Kennel Klub og en races specialklub kan der aftales særlige anbefalinger for avlen af en given race, ligesom nogle specialklubber kan have supplerende etiske anbefalinger. Læs mere om de enkelte racer på specialklubbernes hjemmesider.

DKK´s Opdrætteruddannelse

Helt centralt for DKK´s avlsarbejde er DKK´s Opdrætteruddannelse. For at opnå et kennelmærke under DKK, er Opdrætteruddannelsen obligatorisk, men uddannelsen er skabt, så uanset om du er helt grøn og blot ønsker at begynde på opdræt, om du er hanhundeejer og ønsker at lære mere om genetik og avl, har lang erfaring som opdrætter eller bare ønsker at lære mere, så har du mulighed for at deltage.

Læs mere om DKK´s Opdrætteruddannelse HER