Mandag den 20. maj

Onsdag den 31. juli

Mandag den 11. november

Emner til behandling på dagsordenen skal være udvalgssekretæren i hende senest 1 måned før mødet.

Pia Henriksen - pihe@dkk.dk