Som medlem af DKK har du ret til at stemme på en kandidat i hver gruppe, hhv. brugshunderacer, jagthunderacer og øvrige racer.
Da der ikke er opstillet modkandidater til de to siddende bestyrelsesmedlemmer for hhv. brugshunderacerne og jagthunderacerne, som derfor er genvalgt, er der i år kun mulighed for at stemme i én gruppe, nemlig øvrige racer.

Det betyder, at du ved dette valg kun må sætte kryds én gang på stemmesedlen ud for en af de tre kandidater, der stiller op i gruppen øvrige racer.

Hvis du vil gøre din stemme gældende, skal du 

• Klippe stemmesedlen på side 66 i decemberudgaven af DKK´s medlemsmagasin ud
• Sætte dit kryds ud for en af de tre kandidater
• Udfylde bagsiden af kuverten (som er indklæbet i medlemsmagasinet) med navn, adresse og DKK-medlemsnummer (du finder dit medlemsnummer på bagsiden af dit magasin eller på Min side på Hundeweb.dk)
• Læg konvolutten i postkassen i dag! 

Ved familie-/husstandsmedlemskab kan ekstra stemmeseddel og kuvert rekvireres hos DKK mod opgivelse af navn, adresse samt medlemsnummer.

Stemmesedlen skal være fremme senest den 15. januar 2019, så se at komme op at stolen, hvis du vil være sikker på at få gjort din indflydelse gældende