Invitation til DKK’s internationale forårsvinderklasser 2018
DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og
med DKK anerkendt stambog og i øvrigt opfylder reglerne for at stille i vinderklasse.
Der kan kun tilmeldes til én af DKK’s vinderklasser.

Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver er ca. 2 uger før afholdelse.

I foråret 2018 kan engelske hunde stille på følgende vinderprøver:
Egen specialklubs vinderprøve
En DKK vinderprøve og en DJ vinderprøve
Engelsk Setter Klubs vinderprøve for alle engelske racer (100 års jubilæum)
Dansk Pointer Klubs vinderprøve for alle engelske racer (100 års jubilæum) De to sidstnævnte giver ikke adgang til DKK’s mesterskabsprøve.

Engelske:


Vinderklasse på Sydsjælland for Engelske racer  AFLYST grundet meget sne, mulighed for at prøven flyttes til Sjælland. Besked tilsendes direkte til de tilmeldte først i næste uge.
Prøven afholdes tirs. 20. marts 2018. kun 2 hold.
Mødested: Langøvej 10, 4772 Langebæk.
Mødetid: Kl. 8.00.
Prøveleder: Bjarne Kleis, tlf. +45 22 14 20 76.
Dommere: Niels Erik Krüger (Ordf.) , Claus Nielsen.

Vinderklasse ved Bramming for Engelske racer
Prøven afholdes man. 26. marts 2018.
Mødested: Stratvej 11,Sejstrup, 6740 Bramming.
Mødetid: Kl.8.00.
Prøveleder: Erling Clausen, tlf. +45 23 34 06 35.
Dommere - prøve 1: Brian Hinge Krogh (Ordf.), Svend Aage Vad.
Dommere - prøve 2: Ole Dahl Madsen (Ordf.), Robert Paulsen.

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske racer      Katalog
Prøven afholdes tirs. 27. marts 2018.
Mødested: Gilmosegård, Gilmosevej, 7400 Herning.
Mødetid: 8.00.
Prøveleder: Jan Nielsen, tlf. +45 61 66 97 23.
Dommere prøve 1: Allan Nissen (Ordf.), Allan Diederichsen.
Dommere prøve 2: H.C. Clausen (Ordf.), John Bak.

Mesterskabsprøven Engelske racer på Vestsjælland (uden Cacit)   
Prøven afholdes lør. 14. april 2018                                                                 Katalog
Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og
DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31.
Mødetid: Kl. 8:30
Prøveleder: Jan Lorentzen tlf. 20 72 91 90 – 20 14 70 48.
Dommere: Lars Nielsen (Ordf.), Anton Dahl, Poul Erik Dahl.


Vedrørende skovfuglsprøver: se nederst på siden

Kontinentale Racer:


Vinderklasse ved Grenå Kontinentale racer   Katalog
Prøven afholdes ved Grenå mandag d. 26. marts. 2018
Mødested: Grenå Jagtforening, Skakkesholm, Grenå Lystbådehavn, 8500 Grenå - kl.
08.30
Prøveleder: Mogens Nielsen, 30593587
Der kan købes morgenkaffe, brød, øl og vand.
Dommere: Ordførende Tommy Hougaard, Erling Pedersen, Knud Maabjerg

Vinderklasse ved Ringsted Kontinentale racer   Katalog
Prøven afholdes ved Ringsted d. Fredag d. 30 marts 2018
Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted. kl. 08.30
Prøveleder: Søren Nielsen, 60 49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød samt øl og vand. Eftermiddagskaffe og kage.
Dommere: Ordførende Kim Nielsen, Jan Leleu Feigh, Michael Skov Pedersen

Vinderklasse ved Ribe Kontinentale racer  Katalog
Prøvens afholdes fredag. D. 6. april 2018
Mødested: Skydebane 3, 6760 Ribe. Kl. 08.30
Prøveleder: Jakob Poulsen, 40 76 72 37
Dommere: Bjarne Nürnberg, Poul E Rasmussen & Johnny Johannsen

Vinderklasse ved Nørager Kontinentale racer  Katalog
Prøvens afholdes fredag d. 6. april 2017
Mødested: OBS nyt mødested: Trend Camping, Trendvej 6, 9670 Løgstør Kl 8.30
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen. 20 47 33 82
Dommere: Ordførende Kim Krogh Nielsen, Jens Jørgen Nielsen, Jesper Kjærulff
Hansen

Mesterskabsprøve ved Hjerpsted søndag den 15. april 2018    Katalog
Mødested: Rejsby 17, 6261 Bredebro. Kl  8.30
Prøveleder: Tonny Lønne / Conni Jakobsen DKK repr.

Der kan ikke købes morgenmad

Der kan købes pølser med kartoffelsalat til middag inkl 1 øl/vand og kaffe og kage om eftermiddagen til i alt 50 kr

.Dommere: Ordførende Ole Andersen, Michael Sanner, Gorm Henriksen

Skovfuglsprøver (Engelske & Kontinentale racer): 2018

Stenbjerg Klitplantage        AFLYST for få tilmeldt.
Fredag den 31.3. 2017
Mødested og tid: Jagt og Folkestuen, Stenbjerg Klitplantage, Stenbjergvej, 7752
Snedsted
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen 20473382
Dommer: Vakant
Antal hunde max. 8

Skagen/Tværsted Klitplantage Annonceres senere

Læsø                                                                                          Katalog Læsø
DKK afholder skovfugleprøve på Læsø den 01 april 2018 kl. 09.30
Mødested: Doktorvejen 37 (ved savværket), 9940 Læsø
Prøveleder: Kent Hvirring Jensen. Guldbrandsvej 6 9940 Læsø
Mob: 21757438
Mail: 98499438@mail.dk
Anmeldelse: Hundeweb senest den 25 marts.
Dommer: Ove Steen Petersen
Et blandet hold engelske og kontinentale
Max. 8 hunde (Adgangskrav min. 2 ÅK).
Der afholdes markprøve dagen efter – Gode overnatningsmuligheder.
Færge fra Frederikshavn 07.50 (Husk at booke i meget god tid).

Generelle supplerende oplysninger:
Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er kr. 350,00
Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der
modtages en bekræftelse på tilmeldingen.
Der dømmes efter gældende ”Fælles Markprøveregler” samt Skovfugleprøveregler
(DJU)
Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og DKK’s ærespræmier.
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
Der kan ikke tildeles Cacit på Mesterskabsprøverne samt på Skovfuglsprøverne.
For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus
senest 14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder at
vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst
må være 4 år gammel.
Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøven.
DKK’s udvalg for stående jagthunde