Betingelser for deltagende hunde, ejer og fører: Ejer, fører og hund skal opfylde adgangsbetingelserne i henhold til Fælles Markprøveregler samt FCI’s officielle regler for markprøver.

Hunden skal opfylde det arrangerende lands veterinære bestemmelser og krav til vaccinationer samt have udstedt et europæisk rejsepas. 

Ejer og fører skal være medlem af Dansk Kennel Klub, og hunden skal være registreret i DKK. Fører skal have ført hund på mindst en prøve, der er dømt efter FCI´s regler.

Deltagelse til VM og Saint Hubertus forudsætter, at hunden opfylder betingelserne for deltagelse i vinderklasse i henhold til Fælles Markprøveregler. 

For udtagelse til Europa Cup forudsættes mindst 1. pr. ÅK i henhold til Fælles Markprøveregler. Der foretrækkes hunde af et meget stort format, kombineret med fortrinlige stilegenskaber. 

Saint Hubertus-deltagere forudsættes tillige at integrere en høj jagtmoral kombineret med god skydefærdighed. 

For udtagelse til såvel EC som VM og SH medregnes hundens resultater opnået på FCI anerkendte prøver i Danmark eller udlandet. Excellent opnået på anerkendt FCI prøve kan udgøre det for en 1. pr. ÅK, (der skelnes mellem forår og efterår.) 

En ekvipage, der ved mesterskaberne afholdt året forud, er blevet individuel mester, har fortrinsret og deltager derfor ikke i udtagelsen.

Betingelser for tilmelding og udtagelse til Europa Cup afholdes normalt i marts måned og VM samt Saint Hubertus i oktober. Tid og sted annonceres i DKK´s medlemsmagasin Hunden, i Jagthunden og på Dansk Kennel Klubs hjemmeside. Ligeledes annonceres tid og sted for en eventuel udtagelsesprøve. For ansøgere, der opfylder ovennævnte adgangsbetingelser er tilmeldingsfristen for udtagelse normalt 15. januar og 16. august det pågældende år for mesterskabets afholdelse.

Holdet består af fire ekvipager til Europa Cup og VM for henholdsvis engelske- og kontinentale racer + en i reserve, og til Saint Hubertus to ekvipager i henholdsvis damer og herrer + en i reserve hver.
Ved flere kvalificerede ansøgere end der er behov for, afholder DKK en udtagelsesprøve. Udtagelsesprøven kan evt. arrangeres som en anerkendt FCI-prøve.

DJU’s tilmeldingsblanket sendes til Dansk Kennel Klubs Udvalg for stående jagthunde mærket Europa Cup, VM eller Saint Hubertus ledsaget af oversigt over opnåede resultater:

Europa Cup: resultater opnået året forud samt foregående efterår (1½ år) 

VM og SH: resultater foregående år samt forår (1½ år).

Dansk Kennel Klubs Udvalg for stående jagthunde 2015