Ønsker du at arrangere en mentalbeskrivelse, er der en række regler og krav, du skal huske at følge, men allerførst skal du som tovholder sikre dig, at du har en specialklub, kreds eller anden godkendt arrangør bag dig.

Dernæst skal du vælge den dato, I ønsker at mentalbeskrivelsen skal foregå. I samme moment er det nødvendigt at finde et egnet eller et i forvejen godkendt område, hvor beskrivelsen skal foregå. Er det et område, der ikke tidligere er benyttet til mentalbeskrivelser, skal det desuden godkendes af en af DKK´s teamledere.

Og så skal du ansøge DKK om tilladelse til at afholde mentalbeskrivelser den/de pågældende dag/dage, og du skal booke mentalbeskrivelses-team til den ønskede dag.

Herunder kan du finde en række dokumenter, der kan guide dig igennem forberedelserne op til afholdelse af en mentalbeskrivelse. God fornøjelse.