DKK uddanner nye mentalbeskrivere efter behov. Invitation til uddannelsen bliver bragt i medlemsbladet HUNDEN og her på hjemmesiden.

Hvem kan blive mentalbeskriver? 

Kan du nikke genkendende til samtlige punkter? Så kan du blive mentalbeskriver.

  • Du er medlem af DKK.
  • Du er fyldt 18 år – DKK’s uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.
  • Du har bestået DKK’s basiskursus.
  • Du er blevet indstillet til uddannelsen af en DKK kreds, en specialklub eller en DKK godkendt Agilityforening      

Indstilling til uddannelsen skal ske til Mentalbeskrivelsesudvalgets sekretær Pia Paulsen på email pipa@dkk.dk.