MENU

Sirius Challenges

Sirius Stjerne Challenges er enkeltstående, potentielt titelgivende, "once in a lifetime træningsudfordringer", der kan - men skal ikke - afsluttes med en prøve. Resultatet af prøven afgør, hvilken titel hunden har gjort sig fortjent til: Bronze, sølv eller guld.

Betingelser for deltagelse

Hunde af alle racer, med og uden FCI-stambog, kan deltage. Se nærmere angående minimumsalder under den enkelte challenge.

Tilmelding til de enkeltstående Sirus Challenges foregår via hundeweb. Tilmelding vil kun være mulig i en kort periode - herefter er der definitivt lukket for tilmelding til den specifikke titelprøve. Prøveaflæggelse foregår ved fremsendelse eller upload af prøvevideo.
De enkelte øvelser, der er indeholdt i prøven, bedømmes med ”bestået/ikke bestået”.

Sirius Stjerne Challenge-titler

Når en hund består en Sirius Stjerne Challenge, kan der registreres en "linje3-titel" på hundeweb.
Det, der afgør, hvilken titel en hund gør sig fortjent til, er antallet af beståede øvelser, samt hvorvidt videoen er optaget ud i et.

Sirius Workout Palle Challenge

Formålet med denne Sirius Workout Palle Challenge er at opfordre hundeejere til systematisk at træne deres hundes fysik. Omdrejningspunktet er bogstavelig talt en palle – eller en platform – og igennem seks uger vil du som hundeejer opleve en introduktion til, hvad Sirius Workout og i det hele taget fysisk træning, kropskontrol, balancetræning mv. kan gøre for hundens samlede styrke, dens smidighed, balance, forståelse for egen krop, for jeres fælles samarbejde og endda for hundens selvværd!

Betingelser for deltagelse:

Hunde af alle racer, med og uden FCI-stambog, kan deltage.

Hunde, der ikke er registreret i DKK, f.eks. hunde uden FCI-stambog, skal bruge et startnummer for at kunne deltage. Se mere her: dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/træning-og-aktivering/startnummer-til-prøver-og-konkurrencer

Hunden skal minimum være 18 måneder gammel ved tilmelding.

Det er en forudsætning for prøvedeltagelse, at hunden er velfungerende og uden skader i bevægeapparatet - er du i tvivl, spørg din dyrlæge.

Tilmelding:

Tilmeldingen er åben fra og med den 1. februar 2023 kl. 08.00.
Tilmelding HER via Hundeweb
Tilmeldingen lukkes den 5. februar 2023 kl. 23.59. Der er ikke mulighed for at efteranmelde.

Sådan foregår det/prøveaflæggelse:

Der indgår i alt 8 opgaver i Sirius Workout Palle Challenge.
Du har (op til) 42 dage til at træne din hund op til at udføre de øvelser, der indgår i denne træningsudfordring.
Prøveaflæggelsen foregår ved at fremsende link til youtube-videoer til bedømmelse.

Deadline:

Seneste frist for aflevering af prøvevideo: 20. marts 2023.

Bemærk, at ønsker du at gå efter Guldniveau i denne Challenge, skal du INDEN deadlinens udløb indsende video optaget ud i ét af samtlige 8 øvelser (dvs. fremsende video af øvelse 1 – 8 uden at klippe imellem øvelserne).
Alle 8 øvelser skal bestås – ingen omme’ere/genstarter i videoen.

Den prøvevideo, der fremsendes, må maksimalt have en længde på 10 minutter.

De enkelte øvelser i prøvefremsendelsen vil blive bedømt med "Bestået"/"Ikke-bestået".

Regler for prøvedeltagelse:

Der må gerne belønnes med godbidder, hvis dette er godkendt for den enkelte øvelse (se øvelsesbeskrivelse herunder) både under lokning under udførelse af øvelsen og straks efter, at kriterierne for øvelsen er opnået.

Hvis det i øvelsen ikke er tilladt at belønne med godbidder, skal fører vise ”tomme hænder” til kameraet.

Hundeførers glade stemmeføring er altid tilladt.

Fører må ikke have legetøj, klikker eller lignende i hånden under udførelse af de enkelte øvelser. Det er førerens ansvar, at dette fremgår tydeligt af videoen, der fremsendes til bedømmelse.

Det er tilladt at belønne med legetøj, når hunden er trådt ned og væk fra pallen, og øvelsen er afsluttet.

Det er valgfrit, om der arbejdes med eller uden line.

Det er ikke tilladt at berøre hunden, medmindre andet er omtalt i øvelsen.

Fører må ikke påvirke hundens balance, f.eks. ved at tilbyde hunden støtte til balance undervejs.

Fører og hund skal hele tiden kunne ses på videoen.

Såfremt man konkurrerer, kan det dog anbefales, at man ikke benytter sig af verbale kommandoer/signaler, det vil interferere med anden træning. Lav eventuelt nye til denne opgave.

Bedømmelseskriterier:

Ved bedømmelse af de fremsendte prøvevideoer vil bedømmer have fokus på, hvorvidt hund og fører arbejder i ”flow”, dvs. i flydende bevægelser i kontrolleret lavt tempo, om fører belønner i rette position og om hunden udfører øvelserne korrekt og i de rette antal gentagelser.

Redskaber:

Den palle (eller platform/placeboard), der skal bruges som redskab, skal være af en størrelse, så hunden kan stå på og arbejde på og med pallen efter følgende anvisninger:

  • Hunden skal kunne stå i normalstilling med ca. 5 - 15 cm frirum ud til pallens yderkanter.
  • Højden på pallen, der arbejdes med, må ikke overstige højden på din hunds hase.

Det anbefales, at

  • gigant-hunde bruger den store helpalle (europalle)
  • mellemstore til store hunderacer bruger halvpaller
  • små til mellemstore hunde bruger kvartpaller og
  • små selskabshunde bruger mindre, tilrettede placebords eller lign.

Pallen skal forsynes med skridsikkert underlag, der fastgøres på pallen.

Titlerne:

Hvis Sirius Workout Palle Challenge bestås, får din hund påført en af følgende titler i hundeweb:

Ved 6 beståede opgaver: Bronze-titel - SIWOPCB
Ved 7 beståede opgaver: Sølv-titel - SIWOPCS
Ved 8 beståede opgaver SAMT alle øvelser filmet ud i ét: Guldtitel - SIWOPCG

Samtlige 8 øvelser skal afleveres senest efter 42 dage (dvs. den 20. marts 2023), hvis fører ønsker mulighed for bedømmelse og evt. opnåelse af diplom, roset og titel på hundeweb.

God fornøjelse med træningen!

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem