Om færden med hund 

Det er en stor glæde at gå tur med sin hund. Man får lejlighed til at "koble" af fra hjemlige pligter og arbejde, man får frisk luft, man glædes over hundens optagethed af dufte og evt. hundelegekammerater, og man får måske lejlighed til en hyggelig snak med andre hundeluftere.   Færdsel med hund kræver omtanke og er et af de steder, hvor DKK ønsker at påvirke alle hundeejere til at være ansvarlige hundeejere, som:

  • Samler hundens efterladenskaber op, medmindre man er ude i så fri natur, at man kan gå ud fra, at de ikke er til gene for andre – heller ikke for den lokale børnehave 
  • Smider de opsamlede efterladenskaber (i en lukket pose) i skraldespand/affaldscontainer – ikke i buskadser o.lign. 
  • Holder sin hund i snor alle steder, hvor det kræves – det vil bl.a. sige i alle skove, som ikke er hundeskove 
  • Kalder sin løse hund til sig, når man møder andre med eller uden hund, indtil man evt. har aftalt at "hilse på"  

Hvis ovenstående "spilleregler" overholdes, bliver turen med hunden til glæde for alle parter – både de mennesker, som ikke bryder sig om hunde og måske er bange for dem, for de hundeejere, som måske har en mindre hund, der måske er lidt ængstelig for store hunde, eller en skarp hund, som de derfor holder i snor, og for de flinke og velfungerende hunde.   DKK arbejder bl.a. gennem Friluftsrådet og skovbrugerråd, for at der etableres flere hundeskove og andre arealer (f.eks. dele af parker), hvor hundene må være løse. Man kan sagtens have en dejlig tur, hvor hunden går i snor hen til et areal, hvor den kan være løs og evt. lege med andre hunde, før turen går hjem i snor igen.   Arbejdet med at etablere nye adgangsarealer går naturligvis lettest, når hundefolket opfører sig ansvarligt. Og vi behøver vel ikke at sige, at det både er ulovligt og uacceptabelt at lade hunde løbe alene rundt uden opsyn – heller ikke rundt i det nærmeste villakvarter.


Saml op efter din hund

Som hundeejere er vi blandt dem, der færdes allermest i naturen. Derfor hviler der en særlig forpligtelse på os for at passe på den. Og det er netop årsagen til, at Dansk Kennel Klub under mottoet ’Efterlad kun potespor’ ønsker at sætte fokus på plastforurening - for en tabt eller efterladt hundepose forbliver i naturen til evig tid.