For lovligt at passere grænserne i EU skal din hund have et EU-pas og være ID-mærket med chip. Desuden skal den leve op til vaccinationsbestemmelser og andre særregler, som varierer fra land til land. Og så er det altid en god ide at sørge for at hunden bærer hundetegn med et eller flere gældende mobiltelefonnumre inkl. dansk landekode (0045).

Lovgivningen skelner imellem kommerciel og ikke-kommerciel flytning af hunden:
Kommerciel flytning er, når ejendomsretten over hunden overdrages til en anden person.

Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar.

EU-pas

For at din hund kan få et EU-selskabsdyrspas, skal en praktiserende dyrlæge i Danmark attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen.

Foruden oplysninger om ejeren og hunden skal hundens ID-mærkningsnummer stå i passet. Der skal desuden som minimum oplyses, om hunden er rabiesvaccineret og eventuelle revaccinationer. Der er plads til at skrive andre oplysninger ind i passet, f.eks. andre vaccinationer end rabies, ormebehandling og rabiesantistof-test.

Passet gælder for ét enkelt dyr. Hvalpe kan f.eks. ikke stå i tævens pas - de skal have deres egne individuelle pas. Foto er ikke obligatorisk, så du bestemmer selv, om der skal være foto af hunden i passet. Når passet først er blevet udstedt, og der er angivet de vaccinationer, behandlinger og test, som er nødvendige for at dyret kan flyttes lovligt rundt i EU, er passet gyldigt i hele EU.

Det er forbudt at tage en hund, som endnu ikke har et pas, med til f.eks. Tyskland eller Sverige for her at få udstedt et tysk eller svensk pas. Flyttes hunden til et andet land, uden at det har et pas, er der tale om en ulovlig flytning.