Det er endnu ikke lykkedes DKK at få myndighederne til at udspecificere, hvad reglerne er for foreningslivet, da det er de færreste af DKK´s kredse og specialklubber, der kan betragtes som virksomheder eller arbejdspladser.

Ligeledes er det endnu ikke nærmere defineret, hvad ”et større socialt arrangement” er.

Derfor opfordrer DKK pr. 10. december 2021 kredse og klubber til:

  • at foretage en individuel vurdering af evt. planlagte sociale arrangementer i forhold til bl.a. pladsforhold, antal deltagere, aktivitetens form, smitteforebyggende tiltag osv. samt
  • at have et særligt fokus på den indbyggede risiko for større smitteudbrud i forbindelse med sociale arrangementer med alkoholindtag.

DKK understreger, at det - som det har været tilfældet under hele coronapandemien - er det den enkelte arrangør, der er ansvarlig for, hvorvidt et arrangement afvikles i henhold til gældende lovgivning.

DKK opfordrer til, at man som deltager i sociale arrangementer opfører sig ansvarligt og opmærksomt og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for smitteforebyggelse.

Myndighederne opfordrer desuden alle, der mødes til større sociale arrangementer, til at være vaccineret og evt. til at tage en selvtest inden, så man er ekstra sikker.

DKK opfordrer til, at man bliver hjemme selv ved milde symptomer.

DKK anbefaler desuden brug af mundbind:

  • hvis du deltager i store og ukontrollerbare forsamlinger, f.eks. ved deltagelse i større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
  • hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde afstand.

De nye regler træder i kraft 10. december 2021 kl. 16.00 og gælder foreløbig frem til 7. januar 2022.