Krav om test ved ind- og udrejse af Danmark:

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selv om du er færdigvaccineret eller tidligere smittet med covid-19.

Desuden er der krav om negativ test for alle indrejsende (med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark) enten før indrejse eller senest 24 timer efter indrejse.
Tidligere smittede (positiv test foretaget mindst 11 dage før, men højest 180 dage før indrejsetidspunktet) er dog helt undtaget testkravet. Testen foretaget forud for indrejse skal i så fald være max 48 timer med hurtigtest eller 72 timer med PCR-test på indrejsetidspunktet.

Undtagelser:
En række grupper er - ud over tidligere smittede - undtaget fra kravet om test, herunder børn under 15 år, personer med bopæl i grænselandet, indrejsende fra Sverige i transit fra Bornholm uden ophold i Sverige, indrejsende med henblik på godstransport og personer i transit gennem Danmark som udrejser senest 24 timer efter indrejsetidspunktet (f.eks. svenske flyrejsende, der bruger Danmark som hub).

Krav om isolation ved indrejse fra højrisikolande:

Hvis du indrejser i Danmark fra et EU- og eller Schengenland eller covid-19 risikoland, er der ingen krav om isolation efter indrejse til Danmark.

Hvis du indrejser fra et covid-19 højrisikoland, skal du gå i isolation efter indrejse, medmindre du er færdigvaccineret eller tidligere smittet.
Du skal isolere dig i 10 dage men kan afbryde isolationen ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet.

Læs mere om ind- og udrejseregler på coronasmitte.dk