Myndighederne understreger, at det som udgangspunkt er tilladt for arrangører at stille strengere krav til sine deltagere, gæster og tilskuere, end hvad der følger af lovgivningen.

Det kan f.eks. være et krav om, at ens deltagere eller gæster skal kunne fremvise en gyldig negativ coronatest eller skal bære mundbind/visir.

Man skal dog være opmærksom på, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager (f.eks. pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til f.eks. krav om vaccination, test eller mundbind, og at afvisning efter omstændighederne vil kunne være diskrimination.

Der vil imidlertid ikke være tale om diskrimination, hvis man tillader adgang for personer, der af sundhedsfaglige årsager (f.eks. pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det eller de krav, man stiller til sine gæster m.fl., og som ikke følger af lovgivningen. Dvs. at man ikke diskriminerer, hvis man tillader adgang for personer, som efter de hidtil gældende regler om coronapas eller mundbind var undtaget.

Læs mere på coronasmitte.dk