Info til dommere om arrangementer under covid-19-pandemien

Dansk Kennel Klubs bestyrelse følger nøje den eskalerende udvikling i antallet af Coronasmittede i Europa. Situationen har ledt til indskrænkninger i mulighederne for at samle et større antal personer, herunder i Danmark.

DKK er bekendt med, at et antal danske dommere i den kommende tid har sagt ja til aftaler om at dømme i udlandet; aftaler, de indgik for lang tid siden, men som dommerne nu udtrykker bekymring over at gennemføre.
Navnligt dommerne, der jo på denne årstid dømmer indendørs i ofte tætpakkede haller, er potentielt meget udsatte for smitte.

Dansk Kennel Klubs bestyrelse opfordrer hver enkelt dommer til overveje, hvorvidt hun/han ønsker at leve op til indgåede aftaler om at dømme, så længe situationen er så usikker, som den er nu.

Beslutter dommeren sig for at annullere en aftale, kan det ske med henvisning til den eskalerende coronavirus, den personlige sikkerhed og frygt for eget og ens families helbred. Skulle DKK i den anledning modtage klager over en dommer fra en arrangerende klub, vil det ikke have disciplinære konsekvenser for dommeren.

FCI har i forbindelse med Coronaudbruddet udsendt nedenstående anbefalinger til dommere, deltagere og arrangører af FCI-arrangementer for at begrænse smittespredning:

  • Vask og desinficer hænderne ofte
  • Undgå kropskontakt, at give hånd og knus samt anden kontakt
  • Lad udstillerne selv vise hundens tænder og bid for dommeren.

Desuden anbefaler DKK alle at forholde sig til de til enhver tid opdaterede råd og informationer fra de danske sundhedsmyndigheder, se herover og her: coronasmitte.dk