Forebyggelse af smittespredning

Sundhedsmyndighederne har udstukket en række anbefalinger for samfundet generelt, som derfor også er gældende for idræts- og foreningslivet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder afstand til personer i det offentlige rum, når
det er muligt.

Har du været i kontakt med en smittet, så følg denne guide på coronasmitte.dk

Trin for trin fører guiden dig igennem til et svar på, hvordan du skal forholde dig ud fra spørgsmål om, dels hvorvidt du er vaccineret, tidligere smittet eller hverken/eller, dels hvorvidt du har været i nær kontakt med en smittet samt om du selv udviser symptomer.

Nær kontakt

Ifølge coronasmitte.dk betragtes man som "nær kontakt", når

 • du har haft direkte fysisk kontakt – for eksempel krammet en smittet person, eller en smittet person har hostet eller nyst på dig.
 • du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen.

Hvis du er vaccineret:

 • Du behøver ikke at gå i selvisolation, hvis du som færdigvaccineret får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19. Vi anbefaler dog, at du bliver testet. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du altid gå i selvisolation, selvom du er færdigvaccineret.

Hvis du er nær kontakt og tidligere smittet med covid-19:

 • Du behøver ikke at gå i selvisolation, hvis du har været testet positiv for COVID-19 inden for de sidste 12 måneder og efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt. Vi anbefaler, at du bliver testet. Brug ovenstående ”Guide ved kontakt med en smittet” og find ud af, hvornår du skal testes. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du altid gå i selvisolation, også selvom du er tidligere smittet.

Hvis du er nær kontakt og hverken vaccineret eller tidligere smittet med covid-19:

 • Du bør gå i selvisolation, hvis du ikke er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de sidste 12 måneder. Vi anbefaler, at du bliver testet. Brug ovenstående ”Guide ved kontakt med en smittet” og find ud af, hvornår du skal testes.

Styrelsen for Patientsikkerhed står for opsporing af nære kontakter via enheden, Coronaopsporing. Coronaopsporing kontakter alle, der er testet positive med ny coronavirus - som udgangspunkt inden for 24 timer.

Læs mere om opsporing og håndtering af nære kontakter her

Smitteperiode - med og uden symptomer

Ifølge Sundhedsstyrelsen er smitteperioden, som anvendes til at identificere nære kontakter, den periode, hvor der er størst risiko for, at den smittede person har kunne smitte andre.

Risikoen for smitte mellem personer er størst, når en smittet person har udtalte symptomer. Der kan dog også ske smitte fra personer med milde eller ingen symptomer, herunder fra personer der er fuldt vaccinerede.

 • Smitteperioden for personer med symptomer og positivt testsvar er:
  Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
 • Smitteperioden for personer uden symptomer og med positivt testsvar er:
  Fra 48 timer før personen fik foretaget testen til og med 7 dage efter testen.

Smittespredning

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse kan findes her

Plakater med sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende råd kan findes her

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, herunder håndhygiejne, rengøring, udluftning mv. kan findes her

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er nær kontakt, syg eller smittet

Yderligere oplysninger, råd og vejledning

Ønsker du yderligere oplysninger, råd eller vejledning anbefaler DKK, at du kontakter Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11.