• Krav om fremvisning af coronapas ved arrangementer, hvor der er 100 eller flere tilskuere/deltagere indendørs og 1.000 eller flere tilskuere/deltagere udendørs, herunder for alle betalende tilskuere ved idrætsarrangementer samt tilskuere, som tilbydes gratis adgang.
  • Kravet om coronapas gælder for voksne og børn over 15 år.

Ændringer i varigheden af coronapas

Varigheden af coronapasset efter det primære vaccinationsforløb forkortes til syv måneder, og revaccination giver gyldigt coronapas.

De ændrede regler træder i kraft medio januar.

Hvad er et coronapas

Ved coronapas forstås dokumentation for et af følgende:

  • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
  • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

DKK accepterer alle gyldige coronapas, enten som apps eller officielt udstedte dokumenter, som dokumenterer om indehaveren er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar.

For udenlandske deltagere ved DKK-arrangementer betyder det, at de kan fremvise deres hjemlands officielle coronapas-app eller vaccinations- eller testbevis på print.