Ophævelse af corona-restriktionerne pr. 1. februar har følgende betydning for hundesporten:

 • ingen krav om coronapas
 • ingen krav om mundbind
 • ingen særkrav i forbindelse med afholdelse af større forsamlinger
 • intet forsamlingsloft
 • ingen krav om sektionering
 • gæster og tilskuere er tilladt ved alle typer arrangementer
 • ingen forskel på kravene ift. indendørs og udendørs arrangementer eller arrangementstyper.

Oprethold de gode vaner og vis hensyn

Fra Dansk Kennel Klubs side opfordrer vi både arrangører og deltagere til fortsat at opretholde de gode smitteforebyggende vaner:

 • hold afstand
 • benyt evt. mundbind eller visir, hvis du deltager i store og ukontrollerbare forsamlinger, f.eks. større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation, eller hvis ikke du kan holde afstand, f.eks. ved kø
 • oprethold god hygiejne
 • brug håndsprit
 • tag en hjemmetest, inden du skal deltage i større arrangementer
 • tag hensyn - og bliv hjemme, hvis du har symptomer, føler dig syg eller er testet positiv.

Større arrangementer

Ved indendørs aktiviteter, hvor mange personer samles enten stående eller i bevægelse, kan der være særlig høj risiko for smittespredning.

Derfor kan man som arrangør overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen, f.eks. ved, at arrangøren opfordrer til eller faciliterer test, eller at der opereres med øget afstand eller værnemidler under arrangementet.

Myndighederne gør desuden opmærksom på, at det fortsat er tilladt for arrangører af hundesports-arrangementer at fastsætte skærpede restriktioner, dvs. opstille særlige krav til deltagerne af et givent arrangement, f.eks. krav om coronapas, negativ coronatest eller brug af mundbind.