Projektet har, siden opstarten i 1991, været en stor succes, og mere end 100.000 børn er blevet undervist af DKKs Barn & Hund undervisere.

Projektet tilbydes primært børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin.

Gennem de seneste år er der sket et markant fald i antallet af hundebidsskader, som anmeldes til forsikringsselskaberne – formodentlig bl.a. på grund af den øgede viden om, hvordan man skal omgås hunde.

Underviserne på Barn og hund

Underviserne er erfarne hundefolk, der frivilligt tager ud på skoler landet over og forestår undervisningen (ca. 45. min.). De medbringer en kort, let forståelig videofilm om emnet, og børnene får også en informationsfolder, som de kan tage med hjem og læse sammen med deres forældre. Endvidere medbringer underviseren som regel selv sin hund, som børnene får lov til at hilse på, hvis de har lyst.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om DKK´s gratis Projekt Barn & Hund, eller du kender en skole der gerne vil have besøg af en underviser, kan du kontakte DKKs information på tlf. 56 18 81 00 – eller du kan finde en underviser på listen over undervisere, som kan downloades nedenfor.