Opdrætter- og hundeholderuddannelse

 

DKK's opdrætteruddannelse og den lovpligtige hundeholderuddannelse afvikles fra 2017 udelukkende som weekendkurser.

Datoer for 2017:

Opdrætteruddannelsen og modul 1-2-3 til Hundeholderuddannelsen:

25.-26. februar i Fredericia
20.-21. maj i Solrød
7.-8. oktober i Solrød
18.-19. november i Jylland (sted ikke fastlagt endnu)


Hundeholderuddannelsens modul 4-5-6 som ikke er med i Opdrætteruddannelsen:

6.-7. maj i Middelfart
9.-10. september Sjælland (sted ikke fastlagt endnu)


Her en kort beskrivelse af de enkelte moduler, som uddannelserne indeholder:

Genetik: Grundlæggende teori om gener og arvelighed.
Vha aktuelle eksempler indenfor arvelige sygdomme og pelsfarver, bliver deltagerne fortrolige med de vigtigste genetiske begreber. Populationsgenetikken bliver også berørt, herunder betydningen af indavl, matadoravl og genetisk variation.

Reproduktion: På kurset gennemgås det normale såvel som det unormale forløb af parring, drægtighed, fødsel samt den første tid med hvalpene. Der vil være masser af nyttig viden at hente på kurset, såvel for den erfarne opdrætter som for den, der står over for at skulle opdrætte sit første kuld.

Adfærd 1:Hvad har du egentlig brug for at vide om hunden som art for at kunne tilbyde den et godt liv?Kurset lærer dig hvad der karakteriserer et dyr som både er et flokdyr og et rovdyr.Du får også viden om hvordan hunden udvikler sig fra hvalp til voksen, og hvorfor opdrætteren er nøgleperson i forhold til prægning og socialisering.Du får inspiration til hvordan du kan berige miljøet for dine hunde.
Hundens mentale egenskaber er i høj grad arvelige. DKKs mentalbeskrivelse er et godt redskab til at få indsigt i hvad dine hunde indeholder - ikke mindst dine avlshunde.

Adfærd 2: Hvilken adfærd er karakteristisk for de forskellige grupper af hunderacer?
Hvordan kan racekarakteristika ligge til grund for eventuelle "adfærdsproblemer"?

Kurset lærer dig hvordan vi igennem forståelse for hundens oprindelige brugsformål kan give den et godt liv og håndtere dens særlige adfærd og behov hensigstsmæssigt.
- Racekendskab
- hundens rolle i familien
- Stress
- Miljøpåvirkninger
- Almindelige adfærdsproblemer - årsager, forebyggelse og håndtering

Rammerne 1: OBS: Kun for DKK-medlemmer!
Rammerne 1 er en god lejlighed til at få et basalt kendskab til DKK m.h.t. værdier, politikker og organisation og til at forebygge juridiske uklarheder og tvister i forbindelse med køb/salg af hund.
 

Rammerne 2: Der er mange måder at holde hund på. Lovgivningen sætter nogle rammer - ikke mindst hvis ens hundehold er omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt opdræt af og handel med hunde. Kurset giver dig et overblik over lovkravene, samt indsamler og formidler gode idéer til kennelindretning, miljøberigelse, affaldshåndtering, hygiejne mv.

Hundens røgt og pleje: Kurset formidler et overblik over hundens grundlæggende anatomi: skelettet og de indre organers funktion, samt hvad der skal til, for at holde en hund sund og rask. Den grundlæggende ernæringslære bliver gennemgået, ligesom de vigtigste smitsomme sygdomme og deres forebyggelse i form af fx vaccination og ormebehandling. Endelig får deltagerne et indblik i hvordan de kan yde førstehjælp til akut syge eller tilskadekomne dyr. 
Kurset har envidere fokus på den grundlæggende soignering og pleje af forskellige pelstyper.
Der vil blive lagt vægt på at deltagerne ikke kun tilegner sig viden personligt - men at de også får indblik i hvordan deres viden kan videreformidles til kommende hvalpekøbere. Det nye lovkrav om at der skal følge en pasningsvejledning med, når et dyr overdrages til ny ejer, vil blive gennemgået. Vi skal se eksempler på pasningsvejledninger og deltagerne vil få mulighed fir at arbejde selvstændigt med dagens emner
- Sundhedstjek
- pasningsvejledninger
- overdragelse af hvalp til køber
- transport af hunde


Opdrætteruddannelsen som er nødvendig for, at et DKK-medlem kan søge kennelmærke, indeholder modulerne; Rammerne 1, Adfærd 1, Genetik, Reproduktion.
Tilmelding hertil foregår via www.hundeweb.dk under Kurser, vælg DKK's Opdrætteruddannelse. Klik Læs mere ud for det ønskede hold, og online tilmelding. Når du har udfyldt felterne og betalt på siden med dit kreditkort, er du tilmeldt det ønskede kursus.

Hundeholderuddannelsen - som er lovpligtig for personer med erhvervsmæssigt opdræt - består af modulerne; Adfærd 1, Adfærd 2, Genetik, Reproduktion, Rammerne 2, Hundens røgt og pleje.
Tilmelding hertil foregår via www.hundeweb.dk under Kurser, vælg Den lovpligtige Hundeholderuddannelse v. DKK. Vælg Læs mere ud for det ønskede hold, og online tilmelding. Når du har udfyldt felterne og betalt på siden med dit kreditkort, er du tilmeldt det ønskede modul.

BEMÆRK; ca. 10 dage før kurset afholdes, udsendes der pr. email et brev med praktiske oplysninger samt en deltagerliste med kursisternes navn/adresse/tlf/email på. 
  


Hvis du ikke allerede har en bruger på www.hundeweb.dk skal du starte med at oprette en brugerprofil på siden. Det forudsætter ikke noget medlemsskab af DKK for at oprette sig som bruger!


Hvis du har problemer eller spørgsmål så kontakt kursus-sekretær for modulkurserne, Tine Miang, tlf. 56 18 81 01 eller via email timi@dkk.dk.

 

 Hvem er du og hvad skal du?

Der kan være mange grunde til, at man vælger at deltage på DKK’s åbne modulkurser. Enhver med interesse for emnerne kan have glæde af at deltage, og man vælger selv tid og sted. 

 

Nogle vil gerne have kennelmærke, og så er det obligatorisk at gennemføre 4 bestemte moduler (Rammer1, Adfærd 1, Genetik, Reproduktion).

 

Andre har kennelmærke, men vil gerne have lov til at anvende opdrætteruddannelseslogoet. De skal gennemføre de samme 4 moduler (Rammer1, Adfærd 1, Genetik, Reproduktion). 

 

Atter andre har et opdræt på 3 eller flere kuld pr. år og er derfor omfattet af en lovpligtig uddannelse (i medfør af bekendtgørelse 130 af 3. feb. 2010). De skal gennemføre 7 bestemte moduler (Rammer 2,  Adfærd 1, Adfærd 2, Genetik, Reproduktion/Parring/Fødsel, Hundens Røgt og Pleje).

Lektionfordeling på Opdrætter- og Hundeholderuddannelsen

På den skematiske oversigt kan du se de forskelligeuddannelsesforløb. Find dig selv i en af kasserne i den øverste vandrette linje og følg pilene nedad. 


For en skematisk oversigt se vedhæftede fil HER 


Denne side er udskrevet den 25-11-2017, kl. 06:45