For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Det gode hundehold


Hvad er det, der kendetegner et godt hundehold? Hvilke rammer sætter lovgivningen, og hvem er involveret i at tjekke, om den bliver overholdt?


Det var nogle af de spørgsmål, Dansk Kennel Klub søgte at få afdækket, da vi i efteråret 2016 tog initiativ til seminaret ”Fælles indsats for det gode hundehold”. Til mødet inviterede vi alle de parter, der er involveret i tilsyn med hunde, der ud over DKK involverer repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnet, Politiet og Fødevarestyrelsen.


Dansk Kennel Klub havde taget initiativ til seminaret for at få mulighed for at udveksle erfaringer med de andre organisationer og høre, hvordan de gennemfører et kontrolbesøg samt at få afklaret, om der var grundlag for at udarbejde en fælles besøgsrapport og en fælles guide, som alle parter kan anvende, når de tager på tilsynsbesøg.


Området er især reguleret af ”Dyreværnsloven” og den tilhørende ”Bekendtgørelsen om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater”.


DKK fører tilsyn med hundeopdrættere


Hvis man ønsker at få et kennelmærke, stiller DKK krav om, at man har gennemført opdrætteruddannelsen. Hvis ens opdræt har et omfang, der betyder, at man er erhvervsmæssig
opdrætter, siger lovgivningen, at man skal have gennemført den lovpligtige hundeholderuddannelse.


DKK tilbyder den lovpligtige uddannelse til alle – også opdrættere uden for DKK.


DKK’s kennelkontakter gennemfører hvert år flere hundrede kennelbesøg hos DKK´s registrerede opdrættere. Ved besøgene bliver de fysiske rammer såvel som hundenes fysiske og mentale sundhed gennemgået.


DKK skelner ikke imellem erhvervsmæssige og ikke erhvervsmæssige opdrættere – alle opdrættere kan få besøg, og besøgene kan være anmeldte eller uanmeldte.


I tilfælde af at problemer er vokset en opdrætter over hovedet, har DKK desuden en nødhjælpsfond, der kan hjælpe med at dække omkostninger til foder eller til behandling af syge hunde.


Hvem kontrollerer ellers danske hundehold?


DKK er dog ikke de eneste, der tager på besøg hos kenneler og større hundehold. Har man  erhvervsmæssigt hundehold, siger lovgivningen, at man skal have fire årlige tilsynsbesøg af en dyrlæge.


Fødevarestyrelsen har desuden - indtil for nyligt - ført tilsyn med disse hundehold.


Dyrenes Beskyttelse og Dyreværnet gennemfører ikke rutinemæssige besøg, men rykker ud på baggrund af bekymrede henvendelser fra borgere rundt omkring i landet.


Ved mistanke om decideret dyremishandling bliver politiet som regel også involveret.


Fødevarestyrelsen kunne på seminaret i efteråret 2016 oplyse, at deres rutinemæssige tilsyn med familiedyr neddrosles pr. 1.1.2017.

Fremover vil Fødevarestyrelsen kun gå ind i sager i forbindelse med konkrete problemstillinger.


Der vil derfor blive lagt stigende vægt på de obligatoriske dyrlægetilsyn.


Den Danske Dyrlægeforenings sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr var repræsenteret ved dyrlæge Niels Filtenborg, som oplyste, at dyrlægerne generelt arbejder meget decentralt, og at der er ikke foregår nogen central registrering af f.eks. kennelbesøg. Det er dog hans opfattelse, at meget få erhvervsmæssige opdrættere sørger for at rekvirere dyrlægen til at komme på de obligatoriske fire årlige tilsynsbesøg.


Som erhvervsmæssig opdrætter skal man være registreret hos Fødevarestyrelsen, og man skal angive
navnet på den dyrlæge, der skal føre tilsyn med opdrættet.


Som afslutning på mødet blev der nedsat en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra de involverede organisationer. Gruppen har i løbet af efteråret udarbejdet en fælles guide, der fortolker, hvordan de
enkelte bestemmelser i lovgivningen skal forstås helt konkret. Guiden indeholder desuden en række eksempler på praktiske løsninger, der kan bruges som inspiration ved indretning af kennelfaciliteter.


Guiden kan læses i sin helhed her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=34499 eller rekvireres hos DKK i printversion.


Vil du vide mere om, hvad Dansk Kennel Klub mener om tilsyn med danske hundehold, kan du læse DKK´s formand, Jørgen Hindses, leder fra februar-udgaven af medlemsmagasinet HUNDEN her:

Det mener DKK om tilsyn med hundehold


Og læs mere om seminaret mellem de organisationer, der fører tilsyn med de danske hundehold her:

Fælles indsats for det gode hundehold

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik