For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Hvalpe skal stambogsføres i det land hvor hvor opdrætteren har sin juridiske bopæl.
Alle hvalpe i et kuld skal anmeldes til stambogsføring samtidigt. Kuldets størrelse skal angives ved registreringen. Alle kuld skal stambogsføres inden de er 8 uger gamle og forlader opdrætteren.


Et kennelmærke skal erhverves ved avl af mere end to kuld hvalpe pr. kalenderår

Før erhvervelse af kennelmærke skal kennelmærkeansøgeren have fuldført DKK´s opdrætteruddannelse v/Dansk Kennel Klub.

Bemærk - - hvalpenavne


For kennelmærkeindehavere
Hvalpens navn må højest være på 35 karakterer inkl. kennelmærke, mellemrum og lignende.


For andre - ikke kennelmærkeindehavere

Hvalpenes navne må højest være på 35 karakterer i et sammenhængende navn, og må ikke have samme for- og efterstavelser. Der må kun benyttes bogstaver.


En hund må kun bære opdrætterens kennelmærke, og andres kennelmærker må ikke indgå i hundens navn.


OBS
Efter repræsentantskabsmødet i marts 2015 er det ikke mere muligt at få ændret hundens navn efter kuldet er godkendt og offentliggjort på hundeweb. Det betyder også, at man ikke kan få påført sit kennelmærke efterfølgende, hvis man ikke havde et godkendt kennelmærke på registreringstidspunktet.


I perioden fra 1. juni 2012 og til 24. oktober 2013 var nedennævnte dog tilladt, hvorfor der kan findes navne med enslydende for- og efterstavelser uden et kennelmærke i denne periode.
Hvalpens navn må højest være på 35 karakterer inkl. kennelmærke, mellemrum og lignende.
En hund må ikke bære et registreret kennelmærke fra andre end deres egen opdrætter på registreringstidspunktet.
Ændret 1. juni 2012 og ændret tilbage til tidligere regler 24. oktober 2013.

Hvalpe kan anmeldes til registrering i DKK på 3 forskellige måder.

1.Du kan on-line anmelde kuldet via www.hundeweb.dk – "Min Side" – "Mine Kuld".
Når du on-line anmelder et kuld hvalpe foregår betaling mv. med det samme(dankort, Visa mv.).
Ved on-line anmeldelse af kuldet vil systemet automatisk give dig de valgmuligheder du har for at aflevere hanhundens underskrift på parringen. Det kan være elektronisk, ved at vedhæfte den on-line anmeldelsen eller ved at eftersende den pr. post.
OBS – Benytter du en udenlandsk hanhund skal denne være registreret i DKK før du kan online-anmelde hvalpe efter ham.

Bemærk venligst, at det kun er den underskriftberettigede/Dispositionsberettigede af tæven, som kan web-anmelde kuldet via sin egen adgang til Hundeweb. En dispositionserklæring skal være registreret i DKK, før det vil være muligt at web registrere kuldet.


2.Du kan åbne og udfylde registreringsanmeldelsen som er vedhæftet nederst på denne side. Når alt er udfyldt kan du udskrive og underskrive registreringsanmeldelsen før den indsendes til DKK sammen med betaling.


3.Du kan udskrive registreringsanmeldelsen som er vedhæftet nederst og udfylde alt i hånden og indsende denne sammen med betaling til DKK.

 


Dansk Hunderegister


Dansk Kennel Klub har en kontrakt med Dansk Hunderegister som sikrer, at alle DKK stambogsførte hunde indberettes til Dansk Hunderegister af Dansk Kennel Klub. Det er uanset om det er en DKK ID-mærker eller om det er din dyrlæge der mærker hundene. Gebyret til Dansk Hunderegister skal derfor indbetales til DKK sammen med hvalperegistreringen.


Hvis du vælger DKK's ID-mærker, så udskrives stambøgerne med chipnummer påført og ID-mærkeren medbringer stambogen ved mærkningen af hvalpene. Vælger du din dyrlæge til at mærke hvalpene, så skal dyrlægen tilbagemelde chipnumre til DKK, som herefter udskriver stambøger og indberetter dem til Dansk Hunderegister.


Bemærk, at Dansk Hunderegister ikke udskriver registreringsattester før hvalpene er omkring 13 uger gamle. DKK indberetter nemlig også samtlige ejerskifter til Dansk Hunderegister, så man ikke skal huske at ejerskifte begge steder.Vær altid opmærksom på nedenstående:
Medlemskab: Hvis tæven (moderen til hvalpene) ejes af mere end én person, skal begge/alle være medlemmer af DKK eller en specialklub.
Dokumentation fra en specialklub skal vedlægges/vedhæftes registreringsanmeldelsen.
Forældredyr skal inden parringen være optaget i DKK (Dansk Hundestambog) eller anden FCI-anerkendt stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub inden afkom kan registreres.
Registreringsanmeldelsen samt gebyr skal være modtaget i DKK inden hvalpene er 3 uger gamle eller 5 uger hvis der on-line anmeldes på www.hundeweb.dk. Overskrides denne frist, betales et ekspeditionsgebyr på kr. 750,- for medlemmer, kr. 1000,- for ikke medlemmer.

Udenlandske præmieringer på danskejede hunde:
DKK registrerer ikke automatisk udenlandske præmieringer. Der kan dog registreres udenlandske titler mod indsendelse af behørig dokumentation samt gebyr for registreringen.
Hvis en hund - der ikke i forvejen er avlsgodkendt i Danmark med en FCI-anerkendt præmiering i henhold til racens avlsrestriktion - opnår en præmierings-godkendelse i udlandet med mindst Very Good på en FCI-anerkendt udstilling, kan der indsendes behørig dokumentation for præmieringen samt gebyr. DKK registrerer herefter en synlig kommentar på hunden med teksten "Godkendt udenlandsk præmiering".
DKK skal have mindst 10 arbejdsdage til registrering af hvalpene.

OBS: Hunde fra færøerne

Har indtil 31.12.2009 haft dispensation fra DKKs stambogsføringsregler.
Hunde fra Færøerne skal derfor fra 1. januar 2010 opfylde racens avlsrestriktioner inden avl.

ID-Mærkning

Fra den 29. december 2014 er pasreglerne ændret, så man nu ikke længere kan føre uvaccinerede hvalpe ind i f.eks. Tyskland. Det betyder, at danske opdrættere ikke lovligt kan lade deres hvalpe ID-mærke og rabiesvaccinere hos tyske dyrlæger.

Husk, at fra 3. juli 2011 vil det kun være en mikrochip, som kan accepteres som en korrekt ID-mærkning, ved rejse med hund over grænserne.


Forbudte racer
Fra den 1. juli 2010 er det iflg. Hundeloven forbudt at besidde, avle og importere 13 racer og blandinger heraf.


Danish Legislation on Dogs


Sundhedsundersøgelser inden avl
HUSK at der altid skal købes en rekvisition inden sundhedsundersøgelsen, hvis det skal registreres i DKK.


Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik