For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  
Stifinder vejledning


 Stifinderens rolle i forbindelse med planlægning og afvikling af Schweissprøver er følgende:


Efter at prøvelederen har planlagt schweissprøve i et skovområde, er det vigtigt at stifinderen i samarbejde med prøvelederen finder det antal spor som er egnet og nødvendig til den pågældende prøvetype  efter de gældende schweissprøveregler.


 

Det er vigtigt, at man som stifinder har sat sig ind i de sidste nye schweissprøveregler, herunder at stifinderen har sat sig grundigt ind i reglerne for sporopbygning.


 

Det er vigtigt at finde et antal spor i skovområdet, så sporene bliver så ensartede som muligt. Sporene bør veksle mellem nåletræ og løvtræ. Man skal sikre sig at der på sporet er et klart udsyn, så dommeren har det fornødne overblik over bedømmelsen og sporet kun i kortere stræk går igennem tæt bevoksning.


 

Der må ikke være synlige opmærkninger på sporene. Hvis det er nødvendig med opmærkning, så skal det være af skovens materialer og de må ikke være synlige for hundeføreren.


 Stifinderen skal sikre, at længden af sporene er efter gældende regler for den pågældende sportype og at der er den påkrævede afstand mellem sporene.


 Det er stifinderens opgave at genkende de enkelte spor fra hinanden.


 Det er stifinderens opgave at planlægge og gennemgå sine spor kort tid inden prøvedagen, for at sikre, at der er fri passage på sporene.


 Der skal være markeringsseddel med spornummer ved startstedet som angiver sportype samt tidspunkt for hvornår sporet er lagt og af hvem (markeringsseddel kan hentes på DKK’s web side)


 Stifinderen skal i samråd med prøvelederen sikre, at der er den nødvendige mængde blod og antal klove til sporlægning samt stråbukke eller skind/klove til brug ved afslutning af sporet. Dertil kviste til overrækkelse til hundefører ved sporets afslutning. Det bør så vidt det er muligt være egeløv.


 Stifinderen skal, i samarbejde med dommeren, sikre sig at der laves et sårleje ved sporets slutning og præcist der skal stråbuk, skin eller klove ligge evt. bindes fast til træ.


 Hvis der er løbske tæver på dagen, er det stifinderens opgave i samarbejde med prøvelederen, at ekvipagen bliver afhentet og ledt frem til afprøvning.


 Stifinderen skal i samarbejde med dommer sikre, at de rigtige ekvipager bliver adviseret inden afgang til afprøvning og at der evt. udpeges en sidste bil i kolonnen.


Det er stifinders opgave sammen med prøveleder at tilsikre, at logistikken er på plads til prøvedagen og at man kan oplyse, hvor der må luftes hund inden afprøvning.


 

Fjeldsted den 11. august 2016


Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik