For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

 

 


Transport af hunde                                                                                       

 
DKK bliver jævnligt spurgt om, hvorvidt der er krav om, at hunde skal sidde i transportbur eller være fastspændt, når man har dem med i en bil. Det er der ikke. Men for både hundens og passagerernes sikkerheds skyld anbefales det. Læs mere om sikkerheden her http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2471.


Reglerne om transport er reguleret i Færdselslovens kap. 13. Du kan finde lovbekendtgørelsen her.


Fødevarestyrelsen oplyser følgende: De regler, det drejer sig om, går på beskyttelse af dyr under transport, det vil sige at sikre dyrs velfærd under transport. Der er ikke mange specifikke regler for transport af hunde. Det generelle bestemmelser handler om, at dyrene skal være egnede til den planlagte transport, der skal være tilstrækkelig plads, dyrene skal vandes og fodres med passende mellemrum osv.
Der er også en regel om at transportmidlerne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrene sikkerhed tilgodeses.
Uagtet at det sikkert er en glimrende ide, at anbefale at dyr fastspændes under kørslen af trafiksikkerhedsmæssige grunde, kan det ikke fastsættes som et udtrykkeligt krav med henvisning til transportforordningen.


Læs også http://www.fdm.dk/sikkerhed/kaeledyr-bilen og http://hundenyheder.dk/spaend-hunden-fast-i-bilen/.
 

 Vær opmærksom på reglerne for transport af hunde i SverigeI forbindelse med indførelsen af mere kontrol ved grænserne til Sverige, har danske hundeejere oplevet, at deres bure nu også bliver kontrolleret. Svenskerne har nogle forholdsvis skrappe regler for transport af hunde, og hvis man kører i Sverige, er det de svenske regler, der gælder. Og der bliver givet bøder, hvis ikke man overholder de svenske regler.


Hvis hunden ikke sidder i bur, skal den være fastspændt med sele. Hvis den sidder i bur, er der en række krav til burets udformning, herunder størrelsen:

• Burets længde skal svare til hundens længde fra snude til sædeknogler i stående stilling gange 1,10

• Burets bredde skal svare til hundens bryst bredde gange 2,5. Hunden skal kunne ligge ned og vende sig uhindret

• Burets højde skal svare til højden over hundens isse i den stilling, hvor den er højst

•Taget af buret må højst være 5 % kortere end burets længde

• Hvis du transporterer mere end en hund i buret, skal bredden for hver hund øges med brystbredden af den største hund.


Hvis du transporterer hundene i andet end en personbil – eller hvis du transporterer dem i embeds medfør – f.eks. som erhvervsmæssig opdrætter - er reglerne mere omfattende. Du kan læse mere om reglerne på www.jordbruksverket.se, skriv ”transportere hundar” i søgefeltet.


Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik