For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

 

                                                                                                                                                         

Hundeskove

 


Der findes flere oversigter over hundeskove, f.eks. disse:


•http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/623C2F1C-D883-4831-9C43-51F133B95E17/40494/Hundefolder_web_samlet.pdf


•http://www.hundeskovene.dk/


Vær i øvrigt opmærksom på reglerne om færden med hund.


Mange er lidt i tvivl om, hvad man må og ikke må, når man færdes med hund i naturen. Det skyldes bl.a. at lovgivning og andre bestemmelser, som vedrører hunde, ikke foreligger samlet. Vi skal forsøge at give et lille overblik.


Naturbeskyttelsesloven siger, at din hund skal være i snor, når du færdes i naturen, men at der er nogle undtagelser herfra. Den må være løs på stranden i perioden 1. okt. til 31. marts. Den må være løs i hundeskove. Den må være løs, hvis du har en særlig tilladelse til at færdes med den f.eks. hvis du har jagtretten på et givent område.


Ordensbekendtgørelsen (tidligere betegnet politivedtægten) har i skrivende stund en bestemmelse om, at hunde skal føres i snor eller være ledsaget af en person, som har fuldt herredømme over hunden. Denne bestemmelse drejer sig om færdsel på gade og vej og andre steder hvortil der er offentlig adgang, men sætter ikke Naturbeskyttelseslovens generelle båndpligt ud af kraft.


Kommunale forordninger kendes fra en lang række kommuner, som selv bestemmer over hvorvidt hunde må færdes uden snor på kommunens arealer f.eks. grønne områder, parker og kommunale strande. Nogle kommuner har de seneste år – med et EU badevandscirkulære i hånden – helt forbudt hunde på stranden i sommerhalvåret (selv om de er i snor), fordi uopsamlede hunde høm-hømmer i vandkanten kan afstedkomme colibakterieinficering af badevandet.


Endelig fremgår det af Hundelovens bestemmelser, at visse racer skal holdes indelukket om natten. Hundeloven stammer helt tilbage fra 1938 og er – som det vil være mange bekendt – p.t. til revision.
 

 

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik