For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

EjerskifteSådan ejerskifter du hunden


Alle hvalpe stambogsføres til opdrætteren, som skal sørge for at ejerskifte hunden, senest når den forlader opdrætteren.


Opdrætteren (kun for medlemmer af DKK) kan ejerskifte hunde – som er registreret efter 1. januar 2010 og som har påført en PIN-kode på Ejerbeviset – via www.hundeweb.dk og "Min side/Ejerskifte af hund/Nyt ejerskifte". Det er kun den underskriftsberettiget ejer der kan ejerskifte hunde.


Ved indsendelse af ejerskifte eller ændring af underskriftsberettiget ejer, skal hundens Ejerbevis udfyldes, underskrives personligt af den tidligere og nuværende underskriftberettigede ejer og indsendes til Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød.

Når ejerskifte er foretaget i DKK fremsendes et nyt Ejerbevis til den nye postmodtager. Udfyld venligst Ejerbeviset tydeligt og gerne med blokbogstaver. Oplysning om ejers fødselsdato er til brug for Dansk Hunderegister, hvor denne oplysning er pligtig i henhold til bekendtgørelsen om ID-mærkning af hunde. Alle ejerskifter er gratis og meddeles Dansk Hunderegister hvis det er DKK som har opkrævet og indberettet hunden til Dansk Hunderegister.

Hvis du selv har sørget for registrering i Dansk Hunderegister, skal du huske selv at meddele ejerskifte af hunden i Dansk Hunderegister.


Ny procedure for online ejerskifter på hundeweb fra 1. februar 2017:


Grundet den langsommelige postgang og de høje portopriser ændrer vi proceduren for online-ejerskifter.


Når opdrætteren/ejeren ejerskifter hunden på hundeweb, er det et krav, at den nye ejer opgiver en emailadresse. DKK fremsender herefter en email til den nye ejer med de oplysninger, som opdrætter/tidligere ejer har oplyst.


Den nye ejer skal enten godkende oplysningerne via et link, eller de kan rette stavefejl i navn eller forkert oplyst vejnavn/nummer.
Husk der altid, at oplyse din hvalpekøber om, at de skal huske at tjekke deres mail.


Når den nye ejer (underskriftberettigede) har godkendt de fremsendte oplysninger, ejerskiftes hunden på sædvanlig vis af medarbejderen i DKK.


Herefter sendes der en email til den nye ejer med en pdf-fil indeholdende det nye ejerbevis (så dette altså ikke længere fremsendes med post).


Den nye ejer skal derfor selv sørge for at printe ejerbeviset ud eller gemme pdf-filen.Det er kun medlemmer af DKK, der kan benytte denne service. Ikke-medlemmer skal udfylde og indsende bagsiden af ejerbeviset til DKK, hvorefter nyt ejerbevis fremsendes til ny ejer med posten.


Hvis hunden sælges til ny ejer i udlandet, fremsendes ejerbevis på engelsk med teksten ”Export pedigree” på email. DKK afmelder samtidig hunden i Dansk Hunderegister.Adresseændring

Skal meddeles DKK's information på 56188155 eller mail på post@dkk.dk  Den tidligere adresse bør samtidig oplyses samt medlemsnummer (Person-Id).


Hvad stiller man op når en ejer dør


Hunde betragtes juridisk som ting på lige fod med andre værdier i et dødsbo.Hunden kan ejerskiftes til ægtefælde/samlever ved at skrive det ved oprettelsen af ejerskiftet hos DKK. Hvis hunden skal overdrages til andre, skal kopi af skifteretsattest medsendes og arvingen/bobestyreren skal underskrive ejerskiftet under ”Tidligere ejer”. Hvis ejeren har udfærdiget et testamente for sine hunde, skal kopi medsendes sammen med et udfyldt ejerskifte.
Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik