For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Procedure ved tvivl om slægtskabsforhold 

 

 

 

Hvis der er tvivl om hvem der er far til de hvalpe, ens tæve har fået, skal man altid sørge for at få foretaget en DNA test af de mulige forældredyr og hvalpene.


Det kan være fordi der er sket et uheld, og tæven f.eks. har været stukket af. Det kan også være fordi en opdrætter vælger at lade tæven parre med to forskellige hanner, f.eks. for at øge den genetiske variation

 

Det fremgår af DKK´s stambogsføringsregler, at opdrættere under alle omstændigheder er pligtige til at medvirke til opklaring af evt. tvivl om forældreskabet til deres kuld, ligesom det fremgår, at opdrætteren er pligtig til at betale de hermed forbundne omkostninger, hvis det viser sig, at slægtsskabsforholdene ikke svarer til det, opdrætteren har oplyst på tro og love på registreringsanmeldelsen.

 

Som ansvarsbevidst opdrættere bør man sørge for at få eventuel tvivl afklaret, inden registrering af hvalpene.


For racer, der får lavet DNA profiler andre steder end på KU/SUND, kan faderskabstesten sandsynligvis med fordel udføres på det pågældende laboratorium

 

I praksis foregår det således:

 

 • Aftal tid hos dyrlægen for udtagning af prøvemateriale fra alle de involverede hunde (moderen, de mulige fædre og alle hvalpene). Dyrlægen kan enten udtage EDTA stabiliserede blodprøver i glas, celleskrab fra mundhulen med dertil indrettede svabre eller presse nogle bloddråber fra f.eks. et prik i øret ud på de såkaldte FTA kort. Det er muligt at købe FTA kort via KU/SUNDs hjemmeside her  Dyrlægen kan evt. læse nedenstående ”Vejledning til dyrlægen”, hvoraf det fremgår, hvordan prøvematerialet skal udtages og behandles.


 • Vær opmærksom på at alle hvalpene skal være ID mærkede på prøveudtagningstidspunktet

  

 • Udskriv formularen ”faderskabssag”, der findes nederst på denne side. Udfyld den, og medbring den til dyrlægen. Den skal indsendes sammen med prøvematerialet til KU/SUND.

 

 • Dyrlægen skal sende prøvemateriale og formular til:
  Husdyrgenetik
  Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; KU
  Grønnegårdsvej 3, 2. sal
  1870 Frederiksberg C
  Att.: Tina Neergaard Mahler


 • Prisen for at få lavet en faderskabstest er 310 kr. pr hund for op til 8 hunde (inklusive forældredyrene). Hvis der er flere end 8 hunde, udføres testen til en fast pris på 2.480 kr. Der betales ikke for hunde, der allerede har en profil i DNA banken. OBS: Betaling skal ske på forhånd via KU/SUNDs hjemmeside som du finder her 


 • Resultatet af faderskabstesten fremsendes fra KU/SUND til opdrætteren, som herefter kan registrere hvalpene korrekt. Der kan godt registreres hvalpe efter flere forskellige fædre i samme kuld. Kopi af testresultat fra KU/SUND skal vedlægges sammen med registreringsanmeldelsen til DKK.


 • KU/SUND tilbyder at lave DNA profiler på hundene i forbindelse med en faderskabstest. for 75 kr. pr. hund. En faderskabstest med samtidig oprettelse af DNA profiler koster dermed 385 kr. pr hund for op til 8 hunde. Hvis der er flere end 8 hunde udføres testen til en fast pris på 3.080 kr. Ved at få lavet en DNA profil kan man få registreret forældredyrene som "DNA-afprøvet" og afkommene som "DNA-godkendt" blot ved at købes rekvisitioner til formålet på www.hundeweb.dk  Se evt. flere detaljer om DNA profiler under menupunktet ”Procedure for DNA profiler

 

 • Såfremt resultatet også skal registreres på hundeweb indsendes certifikat med testresultatet sammen med rekvisitionen til DKK, som herefter registrerer resultatet på hundeweb

 

 • Har du spørgsmål til proceduren kan KU/SUND kontaktes på telefon 21 18 11 84 

  

 

I tilfælde, hvor der “fra anden side” indsendes skriftlig begæring om slægtskabskontrol

 

Enhver kan mod indbetaling af et depositum på 3.000 kr. indgive skriftlig begæring om udførelse af slægtskabskontrol på en individuel hund eller et helt kuld.

 

Såfremt begæringen er velbegrundet, kan DKK vælge at foretage DNA-test på afkom og forældre.

 

Hvis DKK vælger, at der skal foretages en DNA test, påhviler udgifterne til testens gennemførsel opdrætteren, hvis testen viser, at der ved registreringen af hvalpene er anført forkerte oplysninger.

 

Indklagerens depositum fortabes, hvis hunden er opført med de korrekte forældre.

  Formular Faderskabssag
 Vejledning til dyrlægen

 

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik