For hundeejere  |   For opdrættere  |   Køb hund  |   Stambog  |   Aktiviteter  |   Udstillinger  |   Uddannelse  |   Om DKK  |  

Vellykket generalforsamling i FCI´s Europasektion


8. september 2015På FCI´s Europasektions generalforsamling mandag den 7. september i Oslo, som blev ledet af DKK´s formand Jørgen Hindse - der samtidig er præsident for FCI´s Europasektion - blev nedenstående forslag vedtaget:Statement from the European Section’s General Assembly regarding the future of the FCI


The FCI Europe Section General Assembly in Oslo on 7 September 2015 made the following
decision after a long and open discussion about the challenges in our organization:
The General Assembly decided to recommend to the FCI General Committee to establish a
working group with 3 main tasks:


1. To ensure that the FCI statutes, standing orders and bylaws reflect the concerns about cruelty
against dogs and dog welfare.


2. To work out a proposal for changes in the voting and influence structure.


3. To work out proposals for modernizing the FCI laws and bylaws and make the duties and
obligations clear and transparent.


The President of the FCI, Mr Rafael de Santiago, who attended the General Assembly as a guest,
accepted the Europe Section’s statement on behalf of the FCI General Committee and confirmed
that the General Committee will at the earliest possible date take the initiative to establish the
working group.


Se link til dansk oversættelse HER


Ovenstående forslag var udarbejdet af DKK´s formand, Jørgen Hindse, efter konsultationer med en række af Europasektionens medlemslande.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget af alle 37 deltagende medlemslande.


DKK har ved flere lejligheder markeret, at vi ikke finder FCI’s beslutningsproces med en stemme pr. land hensigtsmæssig eller bæredygtig, og DKK´s bestyrelse er derfor yderst tilfreds med forslaget om en reform af stemmefordelingen, og vi ser naturligvis positivt på, at organisationen som helhed bliver mere moderne og gennemsigtig.


Afholdelse af World Dog Show 2019 blev naturligvis også drøftet på Europasektionens generalforsamling, men ingen af generalforsamlingens medlemslande stillede spørgsmålstegn ved CKU´s ret til at afholde denne.


I forbindelse med nedsættelsen af ovennævnte arbejdsgruppe blev det af Europasektionens præsident, Jørgen Hindse, fremhævet, at alle FCI´s medlemslande vil blive opfordret til at udarbejde forslag til behandling i arbejdsgruppen (f.eks. bliver forslaget fra Norsk Kennel Klub om at indføre de såkaldte ”fem friheder” i FCI´s statutter overdraget til arbejdsgruppen).


Dansk Kennel Klub er meget tilfreds med generalforsamlingens forløb og med beslutningerne, som ligger helt på linje med de holdninger, DKK ved flere lejligheder har givet udtryk for, senest i den udsendte erklæring fra DKK´s bestyrelse, offentliggjort den 28. august 2015.

Her bor DKK:


Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00 (Omstilling)
56 18 81 55 (informationen)

Betalinger til Dansk Kennel Klub:
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr.: DK 45 50350001361253 SWIFT-kode: JYBADKKK


© Dansk Kennel Klub 2017 | Annoncering på web | Cookies- og privatlivspolitik